1.Ansvarlig personell.

Alle spillere skal rette seg etter Ansvarlig Personell. Dette for å bevare sikkerheten rundt spillet.

2.Aldersgrense/Ansvar.

All deltakere må være over 18 år, eller ha tillatelse fra Foresatte for å bli med i spillet. All bruk av felt og utstyr skjer på eget ansvar!

3.Rusmidler.

Vi Skogspaintballere er ute over 2 dager. Det betyr at vi tar noen øl rundt bålet på kvelden og da skal alle markører ligge rolig frem til promillen har lagt seg dagen etter. Overtramp vil medføre strenge straffer. Alkohol og paintball går absolutt ikke sammen. All annen bruk av rusmidler vil bety øyeblikkelig hjemsending uansett tidspunkt.

4.Sikkerhets utstyr.

Godkjente masker eller vernebriller skal til enhver tid brukes under spill. Ikke et skudd skal løsnes mot personer uten det nødvendige sikkerhets utstyr. I leiren skal løpsplugg alltid være på plass i løpet.

5.Skyting.

All skyting skal foregå inne på banen. Det er ikke tillatt å skyte ut av banen!
Skyting skal kun foregå mot personer eller gjenstander som er en aktiv del av det aktuelle spillet. (evt. Sikkerhetsnett, plakater og bjeller er ikke en aktiv del av spill!)

6.Sikkerhetsavstand.

Det er forbudt å skyte på spillere som viser at de er markert (truffet), eller spillere som befinner seg nærmere enn ca 5 meter.

7.Markering(treff).

a) Gyldige markeringsteder er på kroppen eller markøren .
b) Direkte treff som kjennes eller som har etterlatt maling er gyldig markering.
c) Ved avstander nærmere enn ca 5 meter regnes utropet "Pang!" som en gyldig markering.

8.Treffprosedyre.

Nedenstående fem punkter må utføres når du blir markert. Hvis dette ikke gjøres riktig kan du risikere at noen fortsatt vil skyte etter deg!
a) Vis med en gang at du er ute med et høyt utrop som f.eks. "treff!" Løft markøren opp over hodet med løpet pekende opp.
c) Sett i en Løps-plugg i løpet mens markøren hele tiden holdes opp over hodet.
d) Det er nå ikke tillatt å skyte eller kommunisere med andre spillere.
e) Gå rolig med markøren rettet opp over hodet, til den nøytrale sonen.